vb.? un xml

Lai nerastos iespaids, ka VB draudzējas ar XML standartu tikai sākot ar VB7(VB.net), pastāstīšu, ka arī VB6 ir ļoti labi māk saprasties ar XML lietām. Jā, arī Excel VBA, Access VBA un viss pārējais.
Ja pieliekam projekta referencēs, piemēram, bibliotēku “Microsoft XML, version 2.0”, tad pieejams gandrīz tas pats iespēju klāsts, kas VB.net. Piemēram, vienkārša XML string ielasīšana.

Dim oXMLDoc As New DOMDocument
Dim oXMLNodeList As IXMLDOMNodeList
Dim oXMLNode As IXMLDOMNode
Dim sTestString As String
sTestString = "<DzivniekuSaraksts>" & _
   "<dzivnieks tips = ‘Kaķis’ vecums = ‘1’ />" & _
   "<dzivnieks tips = ‘Suns’ vecums = ‘2’ />" & _
   "</DzivniekuSaraksts>"
oXMLDoc.loadXML (sTestString)
Set oXMLNodeList = oXMLDoc.getElementsByTagName("dzivnieks")
For Each oXMLNode In oXMLNodeList
 MsgBox (CStr(oXMLNode.Attributes.getNamedItem("tips").Text) & _
  vbCrLf & _
  CStr(oXMLNode.Attributes.getNamedItem("vecums").Text & vbCrLf))
Next
Tieši tāpat, kā VB.net, arī šeit pastāv iespēja dokumentu ielādēt, izmantojot URI shēmu. To nodrošina XMLHTTPRequest klase.