VB.net koda izskaistināšana

Mazliet par VB.Net un glītāku kodu.
Ja jāveido klase, kurai ir daudz atribūtu (property) un tiem visiem nepieciešamas set un get metodes, tad izvedojas milzīgi garš kods, kurš sastāv gandrīz tikai no

Public Property Name() As String
   Get
    Name = scName
   End Get
   Set(ByVal Value As String)
    scName = Value
   End Set
End Property
Un tā daudzas reizes. Šis kods gandrīz nekad nav jāmaina un nav arī nepieciešams to bieži apskatīt. VB.Net development IDE piedāvā iespēju “collapsēt” katra atsevišķa property kodu. Bet diemžēl IDE šo informāciju nesaglabā un, nākamo reizi atverot šīs pašas klases koda failu, atkal ieraugām gāaaaru palagu ar atribūtiem. Toties, ja izvedo atsevišķu reģionu ar atribūtiem, tad tā stāvoklis saglabājas arī pie faila aizvēršanas. Attiecīgi kodā rakstām
#Region "Klases properties"
Public Property Name() As String
   Get
    Name = scName
   End Get
   Set(ByVal Value As String)
    scName = Value
   End Set
End Property
#End Region