Vertikālā centrēšana

Izmantojot CSS, ir grūti centrēt objektu pa vertikāli pret apkārtējo konteinera objektu.
Ja ir zināms objekta augstums, var izmantot sekojošu workaroundu:
Ievietojam papildus vēl vienu elementu, kuru pozicionējam pēc šādas shēmas

position:absolute;
top:50%;
left:50%;
, proti, tā kreisais augšējais stūris atrodas apkārtējā konteinera centrā. Zinot centrējamā objekta augstumu un platumu (piemērā – augstums 80 px, platums:160px), izvēlamies palīgobjekta vertikālo un horizontālo nobīdi:
margin-top:-40px;
margin-left:-80px;
Nobīde ir negatīva, kas nozīmē, ka šobrīd palīgobjekta kreisais augšējais stūris ir nobīdīts no centra tieši par pusi no centrējamā objekta atbilstošajām dimensijām.
Centrēšanas piemērs.