DirectoryInfo aplauziens

Iedomājamies situāciju – rakstījām savu mūziciņu kompaktdiskā. CD rakstītājs (pieņemu, ka burnatonce) paziņo, ka šī failsistēma neatbalsta tik garus nosaukumus. Failu nosaukumi tiek apgriezti līdz zināmam garumam, piemēram, 52 simboliem. Dažādu sakritību rezultātā tieši 52. simbols direkotrijas nosaukumā ir atstarpe (0x20). Līdz ar to burnatonce veiksmīgi izveido direktoriju "d:\direktorijasnosaukums " (pievērst uzmanību atstarpes simbolam nosaukuma beigās).

Pēc tam darbinām šādu kodu:

Dim oDir As New IO.DirectoryInfo("d:\direktorijasnosaukums ")
oDir.GetDirectories()

… un, protams, nobeidzamies ar kļūdu, jo direktorija neesot atrodama. Ielūkojoties oDir objekta atribūtu sarakstā, redzams, ka FullName atribūtā ir pazudusi atstarpe nosaukuma beigās. Līdz ar to vairs neizdodas veikt nekādas darbības ar šo objektu.

Tā, lūk, ir ar .Net