MSDN mazliet mānās par ASP.Net failu upload

Mēģinām augšuplādēt (upload) failu ASP.net lapā. Priekš tam lapas kodā jāievieto apmēram šāds:

<input id="myFile" type="file" runat="server" />
<input type=button id="cmdUp" runat="server" />

Pēc tam varam ķert notikumu, kad nospiesta upload poga. Pēc MSDN rādītā piemēra, pietiek pārbaudīt vai UploadedFile atribūts nav nothing, tas ir, šādi:

Private Sub Uploads (ByVal s As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdUp.ServerClick
     If Not Me.myFile.PostedFile Is Nothing Then
    '... darām kaut ko
    End If
End Sub

Tomēr patiesībā “Not Me.myFile.PostedFile is Nothing” vienmēr atgriež True – pat tad, ja faila nav. Vismaz pie konfigurācijas, kāda tā ir man. Līdz ar to vienīgais veids, kā pārbaudīt, ka tiešām kaut kas ir uploadēts, ir:

Private Sub Uploads (ByVal s As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdUp.ServerClick
     If (Not Me.myFile.PostedFile Is Nothing) AndAlso _ 
      (Me.myFile.PostedFile.ContentLength>0) Then
    '... darām kaut ko
    End If
End Sub

Tā, redz!