Asm?

Kā jums šķiet, vai “objektorientētais asamblers” ir oksimorons? Zinu tikai to, ka “objektorientācija” un “asemblers” vienmēr ir rādīti kā pretstati. Bet varbūt tak tomēr ir kāds gudrinieks, kurš pamanījies to apvienot?