cmdSave.Enabled = False

Nemaz nav prātīgi domāt, ka, ASP.Net kontrole (piemēram, poga), kas it kā ir “atspējota” (disabled, not enabled), patiesībā tāda ir. Vienīgais, ko patiesībā ASP.Net izdara, ir, ģenerējot HTML kodu, kontroles kodā ieraksta disabled=true.

Taču, ja šo pogu klienta pusē atkal “iespējojam” (eneiblojam), piemēram, ar šāda te:

javascript:( 
  function(){
   d=document;
   l=d.getElementsByTagName("INPUT");
   for(var i=0;i<l.length;i++){
     l[i].disabled=false}
 }())

JavaScript bookmarkleta palīdzību, ASP.Net neveiks nekādas servera puses pārbaudes, vai poga ir bijusi ieslēgta, vai nav. Tas jādara pašiem. Vislabāk nemaz nedot lietotājam rokās pogu, kuru nevar nospiest, bet, ja gribas saglabāt skaistu interfeisu, tad cmdSave_Click(...) kods jāpapildina ar pārbaudi, vai poga šobrīd vispār ir ieslēgta.

Paldies par uzmanību :-)