On Wiki

Vikipedia viena pati vēl nav “spēks”, tā ir vienkārši laba un laikam līdzi ejoša enciklopēdija (protams, taisnība ir arī tiem, kuri norāda uz publiskajā domēnā esošas vārdnīcas vājajām vietām).

Tomēr man šķiet, ka īsto viki garšu var sajust, lasot vikipēdijas diskusiju lapas, kas parāda ne tikai meklēto lietu, bet arī citus zināšanu apgabalus meklētās lietas apkaimē. Nu, piemēram, šāda diskusija par OSI modeli.

Var vien pabrīnīties, ka arī latviešu viki ir diskusijas. Piemēram, par Spānijas karaļu vārdiem.

Lasām!