“Uz dullo”

Nesen gadījās izmantot dr.Viļņa Detlova lietoto izlozes metodi un te ir tās īss apraksts.

Dots

 • n elementu saraksts, no kura uz labu laimi jāizlozē viens ieraksts (piemēram, 25 cilvēku vārdi)
 • viens vai vairāki subjektīvi gadījuma skaitļu ģeneratori (piemēram, 2 cilvēki)
 • kalkulators (vēlami)

Izloze

 • sanumurē apskatāmā saraksta rindiņas sākot ar 0 un beidzot ar n-1
 • katrs skaitļu ģenerators iedomājas un paziņo citiem skaitli, kas par pārsniedz n (piemēram, viens dalībnieks paziņo skaitli 4842, otrs – 9222)
 • sasummē iegūto skaitļu kvadrātus, iegūstot kopīgu gadījuma lielumu K (K=48421^2+922103^2= 23444964+85045284= 108490248)
  • aprēķina (K mod n) un iegūst uzvarētāja kārtas numuru (108490248 mod 25 == 23, tātad uzvar priekšpēdējais dalībnieks)

Risinājuma pamatojums

 • Visiem saraksta elementiem ir līdzīga laba varbūtība kļūt par uzvarētājiem (neesmu mēģinājis pierādīt, bet šķiet labāka nekā ja mēģinātu izvēlēties skaitli no 0 līdz n-1)
 • Rezultāta izvēlē var iesaistīties pēc patikas daudz dalībnieku
 • Tā kā sākotnēji katrs dalībnieks nezina citu izvēlētos skaitļus, tas nevar iespaidot rezultātu ar subjektīvi izvēlētu gadījuma vērtību
 • Pat ja pēdējais dalībnieks redz iepriekšējo izvēlētos skaitļus, subjektīvi izvēlēta gadījuma skaitļa aprēķināšana ir apgrūtināta, jo skaitļi tiek kāpināti kvadrātā, tādēļ “prātā” jādarbojas ar nepatīkami lieliem skaitļiem.